Internationella kvinnodagen 8 mars

Skrivet av Kjell | Skrivet i Blogg, Internationellt, Kultur, media, Organisationer, Politik, Samhälle, Traditioner | Skrivet 08-03-2021

Etiketter : , , , , , ,

Idag säger vi grattis till alla kvinnor, mammor, farmödrar,mormödrar . Ni uppmärksammas speciellt denna dag, med all rätt.
Internationella kvinnodagen instiftades 1910 av världsorganisationen Andra Internationalen.

Från 1978 finns denna dag på FNs lista över högtidsdagar.
Ett sätt att uppmärksamma kvinnors situation över hela världen med bl.a frågor om ojämställdhet.  Mycket har hänt så klart under åren. Kvinnor besätter VD stolar och styrelseposter i såväl mindre som i börsnoterade företag men det finns mycket kvar där än att göra.
Massor finns att göra speciellt för kvinnor som blir slagna och illa behandlade i hemmen och av män, pojkvänner.  Våldtäkter och misshandel har alltför stor omfattning idag.  Rättsväsendet gör mycket men inte i takt med vad som borde göras.
En hel del beror mycket på kulturkrockar i samband med att unga män kommer från länder med annan syn på kvinnan. Här krävs massor av upplysning i tidiga skeden vid inslussning i svenska samhället.  Straffskalan måste skärpas vid dom som inom kort tid därefter skall följas av utvisning.

Skriv en kommentar